FACEBOOK


Riddarna af Bardhe
Riddarna af Bardhe
Lite söndagsträning🐴🔥
Riddarna af Bardhe
Riddarna af Bardhe
Riddarna af Bardhe har uppdaterat sitt omslagsfoto.
Riddarna af Bardhe
Riddarna af Bardhe
Nytt år, nya tag och nya visioner.
Nu är det dags att betala in årets medlemsavgift till Riddarna af Bardhe.
Vill du umgås med trevliga människor som har viljan och ambitionen att få ihop en förening där vi vill hitta medeltidare, högadel, krigare, riddare, bönder, pigor, pager och Åhl…
oberoende om ni är ridande eller inte, vill gå ”all in” eller inte, så ska vi tillsammans försöka hitta en plats/roll för alla som vill vara med.
NI behöver inte ens vara aktiva, vi tar gärna emot allmosor i form av stödmedlemmar också.
Som medlem så får ni tillgång till våra gemensamma aktiviteter och vår medlemssida på Facebook
Medlemsavgift 2023
Fullvärdig medlem: 400kr/person eller 1000kr/familj
Stödmedlem: 150kr/person eller 400kr/familj
Som familj räknas minst tre personer som är folkbokförda på samma adress.
Betalas in till BG 184-0891 senast den 28/2 och märk betalningen med namn.
För att vi ska få till ett bra medlemsregister vill vi att ni mailar in namn, telefonnummer, mailadress och födelseår för samtliga som inbetalningen gäller. Mailas till sanne.hatuna@hotmail.se
Årsmöte 2023 är planerat till den 18/3, det kommer även bli lite samkväm efter årsmötet så skriv in datumet i kalendern redan nu, mer information kommer senare.
//Kassören i Riddarna af Bardhe
Riddarna af Bardhe
Riddarna af Bardhe
Riddarna af Bardhe in action😎
Riddarna af Bardhe