Rännarbana


I början av tornerspelshistorien samlades riddarna på fält utanför borgar och städer. Då var spelen riktiga krigsövningar där riddarna for fram bokstavligt talat med livet som insats. Ofta genomfördes en sorts lagindelad strid, en så kallad mêlée, där målet var att avväpna och tillfångata motståndarna. Men i takt med att århundradena gick och spelen istället antog allt mer av tävlingskaraktär infördes också olika säkerhetsregler. T.ex. blev kraven på spelplats tydligare med en avdelare (tilt) i mitten för att skydda hästar och ryttare mot kollisioner. I början var tilten oftast ett rep men övergick så småningom till att vara ett plank.
Själva banan med tilt kallades så småningom för rännarbana eller senare även för beridarbana.

På rännarbanan rids bland annat följande grenar:

Höga ringar. Rids med lans eller spjut.

Foto

Låga ringar. Rids med svärd.

Foto

Quintan. Rids med lans.

Foto

Spetsa förmål med spjut från marken. Rids med spjut.

Foto

Man mot man (dust)

Foto