Skill at arms


Beriden ”skill at arms” (ofta förkortat ”skills”) är ett begrepp för vapenhantering. På en bana, ungefär som en hästhoppningsbana, ska riddaren utföra ett antal olika vapenmoment. Såväl lans som spjut och svärd ingår allt som oftast. Inte sällan utsätts riddaren dessutom för både rörliga mål och mindre hopphinder. Skill at arms ingår i det årliga riksmästerskapet som anordnas av Svenska riddarsällskapet (Svenska riddarsällskapet).

Filmsnuttar