Vad händer i föreningen

Här beskrivs övergripande vad som händer och sker i föreningen i närtid.