Föreningens medlemmar


Föreningen består av både ridande och ej ridande medlemmar.
Alla i föreningen har en huvudsaklig föreningsroll. Så klart hjälper man till där det behövs många gånger, men för att både föreningen och aktuell medlem ska känna sig trygga med förväntningar och engagemangsnivå är det en fördel om detta reds ut vid inträde i föreningen. Självklart kan och bör olika roller ändras eller läggas till inom ramen för vår verksamhet. Likaså är det positivt med en utveckling för medlemmarna i olika roller.

Ridande medlem

Ej ridande medlem