Ridande medlem


Inom ramen för föreningens verksamhet kan du välja att rida som antingen page eller väpnare vilket innebär lägre krav på din personliga utrustning och riderfarenhet jämfört med vad som krävs för att rida som riddare.
Våra väpnare och pager rider inte för betalande publik.

Väpnare

Page