Väpnare


Som väpnare i föreningen har du kommit en bit på väg avseende personlig utrustning och riderfarenhet.
På Apalle gårds julshow rider väpnarna för att samla erfarenhet av att rida inför publik.