Medlemskap


Vi är i färd med att bredda föreningens verksamhet till att inte enbart kretsa kring de delar som knyter an till hästarna, utan också fokusera på annat som tillsammans med nuvarande verksamhet bättre kommer att knyta ihop vår medeltida säck… Vi välkomnar alla som har ett intresse för medeltiden i allmänhet och i synnerhet dig som kanske är speciellt intresserad av medeltida matlagning, musik, artisteri, markstrid m.m.

Tveka inte att kontakta oss i Riddarna af Bardhe. Då vi är en förening under uppbyggnad finns goda möjligheter att vara med och påverka inriktning och innehåll i verksamheten även för nya medlemmar.

Medlemskap finns i 2 olika varianter:

  • Fullvärdig medlem (med rösträtt på årsmöte) vilket kostar 300 kr/år om du är 20 år eller äldre.
    • Barn/ungdom till och med 19 år betalar 100 kr/år.
  • Stödmedlem (ej rösträtt på årsmöte) vilket kostar 100 kr/år om du är 20 år eller äldre.
    • Barn/ungdom till och med 19 år betalar 50 kr/år.

Du betalar via Bg 184-0891. Märk inbetalningen med ert namn, personnummer och ordet medlemsavgift.

Hitta hit