Medlemskap


Vi är i färd med att bredda föreningens verksamhet till att inte enbart kretsa kring de delar som knyter an till hästarna, utan också fokusera på annat, som tillsammans med nuvarande verksamhet bättre kommer att knyta ihop vår medeltida säck… Vi välkomnar alla som har ett intresse för medeltiden i allmänhet och i synnerhet dig som kanske är speciellt intresserad av medeltida matlagning, musik, artisteri, markstrid m.m.

Tveka inte att kontakta oss i Riddarna af Bardhe. Då vi är en förening under uppbyggnad finns goda möjligheter att vara med och påverka inriktning och innehåll i verksamheten även för nya medlemmar.

Medlemskap finns i följande varianter:

  • Fullvärdig medlem (med rösträtt på årsmöte): 400 kr/år.
  • Fullvärdig medlem familj (med rösträtt på årsmöte): 1000 kr/år.
  • Stödmedlem (ej rösträtt på årsmöte): 150 kr/år
  • Stödmedlem familj (ej rösträtt på årsmöte): 400 kr/år

Avgift för medlemskap skickas till BG 184-0891.

För att vi ska få till ett bra medlemsregister vill vi att ni mailar in namn, telefonnummer, mailadress och födelseår för samtliga som inbetalningen gäller. Mailas till sanne.hatuna@hotmail.se

Hitta hit