Ej ridande medlem


Som medlem kan du även vara med i gemenskapen via någon av föreningens fördefinierade icke ridande roller…

Ceremonimästare

Banmästare

Banpage

Fotsoldat

Kommendant

Härold

Vid sidan om föreningens olika roller löper ett antal övriga funktioner. Detta för att alla som ställer upp på föreningens syfte och mål, men nödvändigtvis inte passar in i en av föreningens roller, ändå ska kunna vara delaktiga i föreningen.
Dessa funktioner är:
Hästskötare
Ljudtekniker
Allmän hjälpreda
Gemensamt för dessa funktioner är att de inte aktivt deltar i publika föreställningar i någon specificerad roll varför dessa funktioner inte har något personligt krav ställt.