Ceremonimästare


Inte alla föreningar har en egen ceremonimästare… Vi har det.
Denne ansvarar för att föreningens olika roller högtidlighålls med en liten ceremoni.