Medieval armored combat


Riddarna af Bardhe kan från och med 2017 stoltsera med ett samarbete med delar ur svenska landslaget i medieval armored combat (MAC). Tillsammans kan vi genomföra olika typer av stridsscener. Här sparas inte på krutet… fullkontakt med riktiga vapen och rustningar…

Battle of nations

VM 2017 Svenska truppen

En av vargarna

Vargarna in action