Riddar Wilhelm Malte


MÅTTO: Fidelis Patrie et Equo meo

FAVORITVAPEN: Alla

Denna riddare, med förflutet söderut, strider mer än gärna! Han är Bardhes hemlighetsfulle riddare som inte väjer för några utmanningar. Publikens jubel ger honom och hästen vingar!